Teknisk rådgivning med stort engagemang

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ert nästa projekt

Just nu

Aktuellt på Cattegatt Consult

Idag fyller Cattegatt Consult 10 år!

Tiden har gått otroligt fort. Vi har växt från två till 17 medarbetare och omsätter närmre 30 mkr. Under de första tio åren har Cattegatt alltid levererat vinst och är idag ett stabilt företag verkande i södra Sverige. Vi arbetar främst som konsulter i bygg-, fastighets- och energibranschen, med uppdrag inom disciplinerna el, VVS och energi.

Välkommen att kontakta oss!

Het marknad för solceller

Cattegatt Consult har varit med och arbetat med en rad spännande projekt som involverat solceller. Vi har möjlighet att ta ansvar för delar eller hela projektet.

Under projekt hittar du ett urval av de projekt vi deltagit i.

Projekt »

Lyckad miljörevision

Vi har tidigare i år genomfört vår miljörevision och vi har genom strukturerat miljöarbete ökat våra poäng i utvärderingen. Vi arbetar med två fokusområden, dels vårt interna arbete och dels det vi kan påverka i uppdrag.

I takt med att vi blir fler medarbetare växer vår miljöpåverkan och jag tycker att vi hittat kreativa lösningar med utökat IT-stöd som skall minska vår påverkan. Miljömålen är satta för kommande år och arbetet sker dagligen fast det är ett år tills nästa revision!

Stort tack till Hanna, SEE-U för all hjälp!
Jan Lindström, miljöansvarig

Är du vår nya medarbetare

Ta steget och bli en i vårt team

Vi är ett växande företag som expanderar inom samtliga av våra tjänster. Är du nyutbildad ingenjör med några års praktisk erfarenhet inom något av våra områden? Eller jobbar du kanske som konsult redan idag på annan ort och har planer på att flytta till Halmstad? Kanske har du kunskaper och erfarenheter som gör att vi tillsammans kan utöka vårt tjänsteutbud? Tveka inte på att höra av dig till oss så kanske du blir vår nästa lagmedlem.

Lediga tjänster »

Senaste projekten

Du hittar ett urval av våra projekt här. Kontakta oss för mer info.

Kattegattgymnasiet i Halmstad

Partnering gymnasieskola

Läs mer »