Tjänster

Nedan hittar du en kort beskrivning av våra tjänster.

Projektering

Vi hjälper er igenom hela ert projekt och vi har expertis inom el- och telesystem, värmesystem, ventilationssystem, vatten och sanitet, värmepumpar, kylanläggningar, styrsystem, solkraftssystem, KNX-system

Kalkyler

Behöver ni hjälp med en kostnadsbedömning? Vi arbetar med kostnadsbedömningar från tidiga skeden och genom hela projektet.

Konstruktion

Vi utför konstruktion av anläggningar i AutoCAD och använder oss i huvudsak av MagiCAD. För beräkningar och selektivitetsanalyser av elanläggningar använder vi oss av FEBDOK.

Projektledning

Vi hjälper er igenom ert projekt, vi kan ta hand om tidiga skeden och ta fram kravspecifikation, förfrågningsunderlag, genomföra upphandlingar, kontraktsskrivning och styra hela eller delar av projektet.

Besiktningar

Vi har flertalet besiktningsmän, som har certifikat av SP SITAC, Av RISE certifierad besiktningsman SBR. Samt Auktoriserad besiktningsingenjör hos Elektriska Nämnden. Vi har även OVK-kontrollant certifierad av Kiwa behörighet K (alla typer av ventilationssystem), för att utföra obligatorisk ventilationskontroll som fastighetsägare är skyldiga att utföra, intervall beroende på vilken ventilationstyp man har.

Energi

Vi utför Energiberäkningar med hjälp av BV² och IDA ICE, samt Klimatsimuleringar i IDA ICE. Behöver din byggnad energideklareras? En Energideklaration behövs vid försäljning av din fastighet eller om din tidigare utförda deklaration är äldre än 10 år. I de flesta byggnader kan energianvändningen sänkas markant. Med en Energiutredning kan man kartlägga energiflödena i byggnaden för att identifiera just era energislukare. Med kunskaper flertalet teknikområden kan vi komma med specifika förslag på åtgärder, även i detalj. Behöver ni sedan hjälp med upphandling så hjälper vi självklart till med det med.  

Mätningar/Loggningar

Vi mäter/loggar energi, effekter, strömmar, fasförskjutning, övertoner, drifttider, temperatur, lufttryck, CO2, luftfuktighet, kabelsökning och kabelutsättning mark. Installationskontroll: överlämningsimpedans, kortslutningsström, kontinuitet, utlösningsvillkor, jordfelsbrytartest Värmefotografering/termografering av byggnader, ställverk och elcentraler, mm.

Visualiseringar

Undrar ni hur det skulle se ut om ni skulle belysa eran byggnad med någon viss armatur? Eller hur skuggor från kringliggande byggnader/träd/hinder skulle påverka en solcellsanläggning? Vi hjälper er med att skapa modeller och bilder för att ni ska få så bra underlag som möjligt innan en investering. Önskar ni sedan även hjälp med upphandling, projektering av anläggningen, programmering av ljusscener eller liknande, så hjälper vi er självklart med det med.

BAS-P & BAS-U

Vi har flera medarbetare som är certifierade Byggarbetsmiljösamordnare.

Senaste projekten

Du hittar ett urval av våra projekt här. Kontakta oss för mer info.

Kattegattgymnasiet i Halmstad

Partnering gymnasieskola

Läs mer »